Pokritost z LoRaWAN signalom...

Aplikacija TTN Mapper prikazuje pokritost z javnim LoRaWAN signalom, ki jo ustvarjajo aktivni* komunikacijski prehodi postavljeni na določeni lokaciji. Dejanska pokritost s signalom pa je še precej večja, saj TTN Mapper ne prikazuje privatnih LoRaWAN omrežij. Ekran se z zadnjimi podatki lahko osvežuje tudi več časa (30-60s)!

Promet podatkov, ki je potreben za zapis pokritosti ustvarjamo tudi s posebnimi LoRaWAN GPS sledilnimi napravami tako imenovanimi GPS trackerji. LoRaWAN GPS sledilna naprava ima dve anteni in sicer GPS anteno preko katere sledi vidnim satelitom in tako določa svojo pozicijo, podatek (GPS koordinate) pa nato poskuša prenesti preko LoRaWAN omrežja v bazo podatkov. V kolikor se GPS sledilna naprava nahaja v območju pokritosti z LoRaWAN signalom le tega odda, hkrati pa prenese tudi podatek o kvaliteti pokritosti s signalom (dB).

TTN Mapper, kot mobilna aplikacija..

RSSI

RSSI je kratica za Received Signal Strenght Indicator. Za lažjo prepoznavo jakosti signala v LoRaWAN omrežju uporabljamo spodnjo barvno lestvico.

Field Test device LoRaWAN 868 MHz (OTAA) je merilni instrument s katerim izvajamo terenske meritve pokritosti področja z LoRaWAN signalom in na ta način predhodno preverimo možnosti za postavitev različnih merilnih mest.