Zbirajte podatke za vaše lažje odločitve
LoRaWAN je odprt nelicenčni brezžični IoT (Internet of Things – Internet stvari) komunikacijski standard. Omogoča vzpostavitev zmogljivih in učinkovitih javnih in zasebnih LPWAN IoT omrežij znotraj in zunaj prostorov. Nova brezžična tehnologija, ki jo najbolje in tudi najpogosteje razlaga kratica LoRaWAN (LoRaWAN™ is a LPWAN – Low Power Wide Area Network designed to connect low-cost, battery operated sensors over long distances) je odprla možnosti za zajem podatkov predvsem iz lokacij, kjer je bilo včasih to zelo drago ali pa celo nemogoče. Zaradi veliko uporabnih lastnosti se je tehnologija začela uporabljati tudi na drugih področjih in ne strogo samo na področju senzorike. Tako lahko že danes uporabljamo vrsto naprav podprtih z LoRaWAN komunikacijskim vmesnikom.
KOMUNIKACIJSKI PREHODI
MERILNA MESTA

Komunikacijski prehodi so v bistvu antene z dodanimi funkcionalnostmi. Skrbijo za pretok podatkov med merilnimi mesti in omrežjem. Z uporabo najnovejše vrste LoRaWAN komunikacije prenašamo informacije na velike razdalje z izjemno majhnimi močmi. Oddajna moč aktivne opreme v komunikacijski infrastrukturi znaša 25 mW (14dBm). Za primerjavo vzemimo mobilni telefon, ki seva z močjo 3 – 5 W (35-37dBm), bazna postaja pa z močjo preko 100 W oziroma
50dBm.

S tako majhno močjo oddajne enote praktično nimajo vpliva na okolico in ne povzročajo nikakršnih motenj. Zaradi načina komunikacije aktivna oprema ni občutljiva na zunanje motnje in jo lahko namestimo kjerkoli.

Senzor je naprava, ki lahko zazna spremembe v okolju v katerem se nahaja. Ko tak senzor vgradimo v elektronsko napravico z napajanjem, komunikacijskim modulom in drugimi pritiklinami pa taka naprava postane zelo uporabna. Rečemo ji merilno mesto. Podatke, ki jih zazna in izmeri, lahko pošlje v omrežje, ter naprej končnemu uporabniku. Zbrane podatke nato obdelujemo za različne namene in potrebe.

Razdalja med merilnim mestom ter drugimi napravami in komunikacijskim prehodom je odvisna od mikrolokacije in okolja, znaša pa od nekaj kilometrov do nekaj deset kilometrov. Pravilna zasnova komunikacijske infrastrukture s souporabo že obstoječe javne infrastrukture močno poveča doseg. Avtonomija merilnega mesta je odvisna od frekvence poročanja, v praksi pa dosega nekaj let.

Uporabnost LoRaWAN tehnologije je povzročila razvoj tudi drugačnih proizvodov. In ker domišljija nima meja, so se že našli tudi proizvajalci in kupci za ta izviren in tudi uporaben izdelek. Mišnico. Ponekod so deratizacijska sredstva prepovedana in spodnja napravica je rešila tudi ta problem. Seveda z uporabo LoRaWAN komunikacijske tehnologije.

Nabor najrazličnejših izdelkov in naprav podprtih z LoRaWAN komunikacijsko tehnologijo in certificiranih s strani združenja Lora Alliance lahko najdete na spletnih straneh TTN Marketplace in Lora Alliance Showcase. Nakup ustreznih proizvodov in naprav, pa je možen preko najrazličnejših specializiranih podjetij in trgovin. Tudi pri nas.

LoRaWAN® Wall of Fame predstavlja najbolj priljubljene izdelke znotraj ekosistema LoRaWAN.