LoRaWAN omrežje

End Nodes – so končne naprave, ki znajo oddajati sporočila/ podatke v omrežje in jih iz omrežja tudi sprejemati preko za to vgrajenih senzorjev in komunikacijskih modulov, ki delujejo z zelo majhno porabo električne energije.

Concentrator/Gateway – so antene, ki sprejemajo sporočila/podatke s končnih naprav in podatke lahko  pošiljajo tudi nazaj v končne naprave.

Network Server – je omrežni strežnik, ki preusmerja sporočila/podatke iz končnih naprav v ustrezno aplikacijo in nazaj.

Application Server – je strežnik na katerem se poganja aplikacija – del programske opreme, ki sprejema in obdeluje sprejeta sporočila/podatke.

The Things Network LoRaWAN Stack

The Things Network LoRaWAN Stack je robustno a prilagodljivo ogrodje, ki povezuje niz omrežnih namenskih strežnikov. Konfiguracija ustreza današnjim potrebam uvajanja LoRaWAN omrežij širom po svetu, od pokrivanja osnovnih do naprednih varnostnih konfiguracij in upravljanja. Z jasno strategijo za prihodnji razvoj  so oprema in storitve podprte s SLA-ji (Service Level Agreement), ki ustrezajo vašim zahtevam. Ekipe inženirjev pa so vam na razpolago za ustrezno podporo.